NÖROLOJİ

Nöroloji beyin, omurilik ve kaslara ait hastalıkları inceleyen, tanı ve tedavisini yürüten tıp bilim dalıdır.
Nöroloji Bölümü, nörolojik tedavilerin etkin bir biçimde uygulanabilmesi amacıyla hem genel olarak nörolojik hastalıkların hemde özel olarak bu klinige bağlı alt disiplinleri ilgilendiren sorunların çözümlenebilmesini hedeflemiştir.Bu hedef doğrultusunda hastanemiz gelişen teknolojilerden yararlanarak hasta memnuniyeti odaklı bir hizmet vermeyi amaçlamaktadırNörologlar tarafından tanı konulan ve tedavi edilen beyin ile ilgili hastalıklar arasında;

  • Baş ağrısı (Migren hastalığı,Gerilim tipi baş ağrısı ve diğer baş ağrıları),
  • Baş dönmesi,
  • Beyin damar hastalıkları ( Beyin kanamaları,Beyin damar tıkanıklıkları)
  • Epilepsiler,
  • Multipl skleroz (MS) hastalığı,
  • Parkinson hastalığı,
  • Alzheimer ve benzeri demans hastalıkları,
  • Periferik sinir sıkışmaları (Tuzak nöropatiler)
  • Huzursuz bacak sendromu


ÇALIŞMA SAATLERİ
 
Hafta içi (08:30 -17:30)
 
Cumartesi (08:30 – 17:30)