Psk. Ezgi Yıldız | PsikologEğitim        

Lisans 2012-2017
(Tam Burslu)
Psikoloji (İngilizce)(GPA:3.45/4.00) Çankaya Üniversitesi, Ankara/Türkiye


İş Deneyimi

Hacettepe Üniversitesi  Eylül 2018-Ekim 2020
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Araştırma Laboratuvarı
Kıdemli Araştırmacı

Çankaya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Eylül 2016-Haziran 2017
Öğrenci Asistanlığı

Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haziran-Temmuz 2016
Stajyer

Çankaya Belediyesi Togan Özliyen Gündüz Bakımevi Temmuz -Ağustos 2015
Gönüllü Stajyer


Konferans Sunumları

Göncü, A. & Yıldız, E. (2017). The role of parenting styles and attachment in the relationships of dark triad with authoritarianism and religiosity. Paper (to be) presented at the 15th European Congress of Psychology, Amsterdam, Netherlands, 11- 14 July.


Mesleki Eğitimler/Seminerler

Uzmanla Buluşma Etkinlikleri Eğitim Programı
Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği

Çocukla Oyun Atölyesi
Olgu Psikolojik Danışma Merkezi

Cinsel Sağlık Sempozyumu
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Stres, Özgüven ve Hedef Yönetimi
Yaşam Artı

Kişilik Türleri ve Temsil Sistemleri
Yaşam Artı

Avrupa Psikoloji Kongresi Katılım Belgesi
Kişisel Beceriler


İlgi Alanları

Kişilik
Cinsel Terapi
Evlilik, Çift Terapisi
Bilişsel Davranışçı Terapi
İşe Alımda Kişilik Faktörü