Op. Dr. Ferruh BALABAN | Genel Cerrahi UzmanıAdı: Ferruh
Soyadı: Balaban
Yabancı Dil: İngilizce
 

EĞİTİMİ

Üniversite: 1986-1992 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık Eğitimi : 1992-1997 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrah Anabilim Dalı
 

ÇALIŞTIĞI YERLER

Asistan doktor: 1992-1997 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrah Anabili Dalı
 
Uzman doktor:
1997-2001: İleri Tıp teknolojiler Eğitim ve Uygulama Merkezi, Eğitmen genel cerrah
2001-2003: Yalova SSK Bölge Hastanesi
2003-2007: Sivas Numune Hastanesi
2007-2014 : Özel Sivas Anadolu Hastanesi
2014-2016 : Sivas Numune Hastanesi
2016 Medicana Sivas Hastanesi
2018-2019 :  Özel Natomed Hastanesi
2019-2020 : Özel Bilgi Hastanesi
2020-        : Özel Eryaman Hastanesi
 

ÜYESİ OLDUĞU DERNEKLER

Avrupa Endoskopik Cerrahlar Birliği (EAES)
Sivas Meme Hastalıkları Derneği
 
ESERLER
1-Hilmi Kocaoğlu, Muammer Karaayvaz, Ayhan Koyuncu, Ferruh Balaban, Ragıp Çam, Muttalip Ünal. ‘Bilateral Meme Kanseri’ Erciyes Tıp Dergisi 1995; 17 (4): 339-344
2-Ferruh Balaban, Semih Baskan, Savaş Koçak, Semih Aydıntuğ. ‘Meme kanseri hastalarında periferik kanda lenfosit subgrupları ve tümörün çıkarılmasının etkileri: Bir kısa rapor’ Ankara Cerrahi Dergisi 2000;2(7):355-356
3-Hilmi Kocaoğlu, Muammer Karaayvaz, Zeki Döşeyen, Ayhan Koyuncu, Ferruh Balaban, Muttalip Ünal, Ragıp Çam. ‘Gastrik Kanserli, Peptik Ülserli ve Gastrik Patolojisi Bulunmayan Hastalarda Serum, Gastrik Sıvı ve Safrada Karsinoembrionik Antijen (CEA) ve Karbonhidrat Antijen 19-9 (CA19-9) Seviyeleri’ Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1996; 21 (3): 163-168
4-Hilmi Kocaoğlu, Muammer Karaayvaz, Ayhan Koyuncu, Selahattin Bitik, Ferruh Balaban, Muttalip Ünal ‘Ratlarda Kolon Anastomozunun İyileşmesine İntraperitoneal Kemoterapinin Etkisi ve Kemoterapiye Başlama Zamanı’ Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 1996; 6 (1): 5-8
5-Metin Berberoğlu, Mehmet Yıldız, Tuncay Ertan, Ferruh Balaban. Case Report: Laparoscopically removal of the gall bladder containing shrapnel particles. 1999 Scientific Session of the Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES), San Antonio, Texas, USA, March 24-27, 1999, Poster Sunumu. 
6-Balaban F, Koyuncu A, Baskan S, Koçak S, Aydıntuğ S. Ulusal Cerrahi Kongresi 6-10 mayıs 1998 Efes Kongre merkezi-İzmir Meme kanserinde lenfosit subgrupları ve tümörün çıkarılmasının bu subgruplara etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi. 6-10 Mayıs 1998 İzmir.
7-Tülin Yalta, Ebuzer Bekar, Ferruh Balaban Leimyoma of the breast: A case report. Dicle tıp Article Cilt:39 sayı:2
 8- Metin Berberoğlu, Orhan Çelen, Ferruh Balaban. Laparoscopic orr-pringle maneuver. National Surgical Congress in İzmir
9-Metin Berberoğlu, Ferruh Balaban. Course and application results after three years for basic and advanced surgical laparoscopy education. National Surgical Congress in İzmir 1998
10- Osman Koçak, Sedat Yücesan, Ferruh Balaban, Metin Berberoğlu. Four years results of a Turkish state hospital. EAES congress in Linz, Auturia, 1999.
11-Metin Berberoğlu, Mehmet Yıldız, Ferruh Balaban. Two unusual findings during laparoscopic cholecystectomies. European Association for Endoscopic Surgery Congress in Linz, Austuria, 1999.
12- Metin Berberoğlu, Feyzan Ercan, Ferruh Balaban, Osman Koçak, Metin Pişkinpaşa. EAES Annual Congress Nice-France, 2000.
13-M Berberoğlu, F Ercan, F Balaban ,T Saygın, C Ertürk, A Akova. New technique for suturing trocar holes. EAES Annual Congress Nice-France, 2000.
14-M. Berberoğlu, F.Ercan, F. Balaban, E Akbulut, Y Özel, H Kargıcı. Does keyhole really necessary? EAES Annual Congress Nice-France, 2000.
15-M Berberoğlu, F Ercan, F Balaban, O  Koçak, M Pişkinpaşa. Results of laparoscopic antireflux surgery and repair of hiatal hernia. Eurosurgery 2000, İstanbul-Turkey.
16-M Berberoğlu, F Ercan, F Balaban, K Dursun. Laparoscopic mesh fixation rectopexy, Eurosurgery 2000, İstanbul-Turkey.
17- M Berberoğlu,B A Aydın, F Ercan, F Balaban. A new laparoscopic method for giant myoma retrievel. 9th EAES annual congress 2001, Maastricht-Nederlands.
18- M Berberoğlu, F Ercan, F Balaban. Laparoscopic intragastric cystogastrostomy. 9th EAES annual congress 2001, Maastricht-Nederlands
19- F Ercan, F Balaban, M Berberoğlu. Five years results of I.T.E.M. Laparoscopic training center. 9th EAES annual congress 2001, Maastricht-Nederlands.
20-B A Aydın, A Meteci, M. Berberoğlu, F Ercan, F Balaban. Gasless extraperitoneal burch operation. 9th EAES annual congress 2001, Maastricht-Nederlands.
21-M Berberoğlu, F Ercan, F Balaban, Ö Sürgit, B Aydın, İ Seçkiner. Bipolar, quadripolar electrosurgery? Comparison of thermal side effects. 9th EAES annual congress 2001, Maastricht-Nederlands.
22- M Berberoğlu, F Ercan, F Balaban. Our experience in videoscopic totally extraperitoneal repair of inguinal hernia. 10th World Congress of Endoscopic Surgery, Berlin 2006
 
Uzmanlık Tezi (Özet)
Operabl meme kanserli hastalarda periferik kanda lenfosit subgruplarının değerlendirilmesi.
Sonuç:Değişik evrelerde meme kanseri olan olgularda periferik kanda lenfosit subgrupları çalışıldı. Periferik lenfosit profili ile hastalığın evresi ve tümörün çıkartılmasının etkisi araştırıldı. Meme kanserinin periferik kanda lenfosit subgruplarını etkilediği bulundu. Tümörün çıkartılmasının erken evre meme kanserli hastaların lenfosit sayıları üzerinde belirgin olumlu etkisi olduğu saptandı.
Anahtar kelimeler : Meme kanseri, periferik kan, lenfosit subgrupları.