Prof. Dr. Ömer DENİZ | Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Adı Soyadı : Ömer Deniz
Akademik Unvan: Profesör Doktor
Yabancı Dil: İngilizce
 
Eğitim :

1985-1991 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Askeri Tıp Fakültesi
1991-1992 Stajyer  Askeri Tabip       (Ankara, Samsun)
1994-1998 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Ana Bilim Dalı (Uzmanlık)
2006-2013 GATA Askeri Tıp Fakültesi, Doçent Doktor                                          
2013-2016 GATA Askeri Tıp Fakültesi, Profesör Doktor

İş Tecrübesi:

1992-1994 İslahiye/Gaziantep, Sıhhiye Bölük Komutan V./Kıta Tabibi                  
1994-1998 GATA Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı Ankara, Asistan doktor
1998-2000 GATA Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Uzman Doktor            
2000-2001 University at Buffalo ABD, Research Fellow                                         
2001-2003 GATA Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Uzman Doktor            
2003-2006 GATA Askeri Tıp Fakültesi, Yardımcı Doçent Doktor                          
2006-2013 GATA Askeri Tıp Fakültesi, Doçent Doktor                                          
2013-2016 GATA Askeri Tıp Fakültesi, Profesör Doktor                                     
2017-2017 Özel Kudret International Hastanesi, Profesör Doktor  


BİLİMSEL ÇALIŞMALARI

Uluslararası Hakemli Dergilerde yayınlanan 38 Yayın
Uluslararası Kongrelerde Sunulan 56 Bildiri
Ulusal Hakemli Dergilerde yayınlanan 66 Yayın
Ulusal Kongrelerde Sunulan 110 bildiri
Kitaplar –   2 Kitap’da bölüm yazarlığı
      1 Kitapta editörlük ve bölüm yazarlığı
“Tüberküloz Tanı  ve Tedavi Rehberi” Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi
“Verem (Tüberküloz) Bilgilendirme Rehberi ve Verem Hastalarının Hak ve Sorumlulukları” Rehber Danışma Kurulu Üyesi

 
MESLEKİ DERNEK ÜYELİKLERİ

Türk Toraks Derneği
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
Türk Tabipler Birliği